การใช้อักษรตั้งชื่อ

ชื่อแต่ละชื่อตามหลักทักษา  ท่านแยกจุดสำคัญไว้เป็น 2 จุด คือ

(1)    จุดต้น  ได้แก่อักษรตัวนำชื่อ เรียกว่า “อาทิอักษร”

(2)    จุดท้าย  ได้แก่อักษรตัวท้ายชื่อ เรียกว่า “อันตอักษร”

ตามคตินิยม  ท่านให้เลือกอักษรวรรคเดชเป็นตัวนำ หรือเป็นตัวท้ายชื่อสำหรับชาย และให้เลือกอักษรวรรคศรีเป็นตัวนำหรือเป็นตัวท้ายชื่อสำหรับหญิง  ข้อที่ท่านให้ระวังที่สุดคือไม่ให้มีอักษรกาลกิณีเข้าไปอยู่ในชื่อ  โดยเฉพาะไปเป็นตัวนำหรือตัวท้าย  และมักจะหลีกเลี่ยงอักษรวรรคอุตสาหะ โดยถือว่าอักษรวรรคอุตสาหะที่มีความหมายว่าขยันขันแข็งนั้น  มีความหมายนัยเดียวกันกับละบากตรากตรำ

หลักเกณฑ์ทั้ง 3 ที่ได้กล่าวมา  เป็นหลักใหญ่ที่ใช้กันทั่วๆ ไป

ตัวอย่าง

เด็กชายเกิดวันอาทิตย์  เว้นการใช้อักษร ศ ษ ส ห ฬ ฮ เพราะเป็นอักษรวรรคกาลกิณี  จะใช้ชื่อว่า“จรัล” หรือ “ชัชวาล” ก็ได้ เป็นการให้อักษรวรรคเดชเป็นตัวนำ และให้อักษรวรรคมนตรีเป็นตัวท้าย

เด็กหญิงเกิดวันอาทิตย์  ก็ใช้หลักวันอักษรวรรคกาลกิณีเช่นเดียวกัน จะใช้ชื่อว่า “จารุวรรณ” ก็ได้ เป็นการให้อักษรวรรคมนตรีเป็นตัวนำ และให้อักษรวรรคศรีเป็นตัวท้าย

ผู้เกิดวันอาทิตย์

จ ฉ ช ซ ฌ ญ                        – เดช                      ดีทางเกียรติ

ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ                       – ศรี                        ดีทางทรัพย์ ความเจริญ

ด ต ถ ท ธ น                          – มูละ                     ดีทางทรัพย์สมบัติ

ย ร ล ว                                   – มนตรี                  ดีทางคนรักใคร่

อักษรที่เป็นกาลกิณี ของคนที่เกิดวันอาทิตย์ คือ ศ ส ษ ห ฬ อ

ผู้เกิดวันจันทร์

ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ                       – เดช                      ดีทางเกียรติ

ด ต ถ ท ธ น                          – ศรี                        ดีทางทรัพย์ ความเจริญ

บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม                 – มูละ                     ดีทางทรัพย์สมบัติ

ศ ษ ส ห ฬ ฮ                         – มนตรี                  ดีทางคนรักใคร่

อักษรที่เป็นกาลกิณี ของคนที่เกิดวันจันทร์ คือ สระทั้งหมด

ผู้เกิดวันอังคาร

ด ต ถ ท ธ น                          – เดช                      ดีทางเกียรติ

บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม                 – ศรี                        ดีทางทรัพย์ ความเจริญ

ย ร ล ว                                   – มูละ                     ดีทางทรัพย์สมบัติ

สระทั้งหมด                          – มนตรี                  ดีทางคนรักใคร่

อักษรที่เป็นกาลกิณี ของคนที่เกิดวันอังคาร คือ ก ข ค ฆ ง

ผู้เกิดวันพุธ (เวลา 6.00 น. – 18.00 น.)

บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม                 – เดช                      ดีทางเกียรติ

ย ร ล ว                                   – ศรี                        ดีทางทรัพย์ ความเจริญ

ศ ษ ส ห ฬ ฮ                         – มูละ                     ดีทางทรัพย์สมบัติ

ก ข ค ฆ ง                              – มนตรี                  ดีทางคนรักใคร่

อักษรที่เป็นกาลกิณี ของคนที่เกิดวันพุธ คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ

ผู้เกิดวันราหู (พุธกลางคืน) (เวลา 18.00 น. – 6.00 น. เช้าวันพฤหัสบดี)

สระทั้งหมด                          – เดช                      ดีทางเกียรติ

ก ข ค ฆ ง                              – ศรี                        ดีทางทรัพย์ ความเจริญ

จ ฉ ช ซ ฌ ญ                        – มูละ                     ดีทางทรัพย์สมบัติ

ด ต ถ ท ธ น                          – มนตรี                  ดีทางคนรักใคร่

อักษรที่เป็นกาลกิณี ของคนที่เกิดวันพุธกลางคืน คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

ผู้เกิดวันพฤหัสบดี

สระทั้งหมด                          – เดช                      ดีทางเกียรติ

ศ ษ ส ห ฬ ฮ                         – ศรี                        ดีทางทรัพย์ ความเจริญ

ก ข ค ฆ ง                              – มูละ                     ดีทางทรัพย์สมบัติ

ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ                       – มนตรี                  ดีทางคนรักใคร่

อักษรที่เป็นกาลกิณี ของคนที่เกิดวันพฤหัสบดี คือ ด ต ถ ท ธ น

ผู้เกิดวันศุกร์

ก ข ค ฆ ง                              – เดช                      ดีทางเกียรติ

จ ฉ ช ซ ฌ ญ                        – ศรี                        ดีทางทรัพย์ ความเจริญ

ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ                       – มูละ                     ดีทางทรัพย์สมบัติ

บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม                 – มนตรี                  ดีทางคนรักใคร่

อักษรที่เป็นกาลกิณี ของคนที่เกิดวันศุกร์ คือ ย ร ล ว

ผู้เกิดวันเสาร์

ย ร ล ว                                   – เดช                      ดีทางเกียรติ

ศ ษ ส ห ฬ ฮ                         – ศรี                        ดีทางทรัพย์ ความเจริญ

สระทั้งหมด                          – มูละ                     ดีทางทรัพย์สมบัติ

จ ฉ ช ซ ฌ ญ                        – มนตรี                  ดีทางคนรักใคร่

อักษรที่เป็นกาลกิณี ของคนที่เกิดวันเสาร์ คือ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

………………………………………….

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.horasadthai.com / http://www.tlcthai.com

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)