ฤกษ์งาม ยามดี

ฤกษ์งามยามดี 10 – 30 ก.พ.2557

ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08:00-08:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 3 ปี มะเส็ง

ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10:30-11:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 3 ปี มะเส็ง

ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 12:15-12:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพฤษภ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 3 ปี มะเส็ง

ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14:45-15:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 3 ปี มะเส็ง

ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 17:30-18:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 3 ปี มะเส็ง

 

ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 07:45-08:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 3 ค่ำ เดือน 3 ปี มะเส็ง

ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10:30-11:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 3 ค่ำ เดือน 3 ปี มะเส็ง

ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 12:00-12:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพฤษภ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับแรม 3 ค่ำ เดือน 3 ปี มะเส็ง

ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13:15-13:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมถุน ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับแรม 3 ค่ำ เดือน 3 ปี มะเส็ง

ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14:30-15:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 3 ค่ำ เดือน 3 ปี มะเส็ง

 

ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 07:30-08:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 6 ค่ำ เดือน 3 ปี มะเส็ง

ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10:15-10:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 6 ค่ำ เดือน 3 ปี มะเส็ง

ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 11:45-12:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพฤษภ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับแรม 6 ค่ำ เดือน 3 ปี มะเส็ง

ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13:15-13:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมถุน ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับแรม 6 ค่ำ เดือน 3 ปี มะเส็ง

ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14:15-15:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 6 ค่ำ เดือน 3 ปี มะเส็ง

ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 17:15-18:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 6 ค่ำ เดือน 3 ปี มะเส็ง

ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 19:30-20:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกันย์ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับแรม 6 ค่ำ เดือน 3 ปี มะเส็ง

 

ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 07:15-08:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 3 ปี มะเส็ง

ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10:00-10:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 3 ปี มะเส็ง

ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 11:45-12:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพฤษภ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 3 ปี มะเส็ง

ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13:00-13:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมถุน ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 3 ปี มะเส็ง

ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14:15-14:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 3 ปี มะเส็ง

ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 17:00-17:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 3 ปี มะเส็ง

ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 19:15-20:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกันย์ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 3 ปี มะเส็ง

 

ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 07:15-07:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 3 ปี มะเส็ง

ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09:45-10:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 3 ปี มะเส็ง

ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 11:30-12:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพฤษภ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 3 ปี มะเส็ง

ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 12:45-13:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมถุน ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 3 ปี มะเส็ง

ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14:00-14:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 3 ปี มะเส็ง

ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14:00-16:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 3 ปี มะเส็ง

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)