การใช้อักษรตั้งชื่อ

ชื่อแต่ละชื่อตามหลักทักษา  ท่านแยกจุดสำคัญไว้เป็น 2 จุด คือ

(1)    จุดต้น  ได้แก่อักษรตัวนำชื่อ เรียกว่า “อาทิอักษร”

(2)    จุดท้าย  ได้แก่อักษรตัวท้ายชื่อ เรียกว่า “อันตอักษร”

ตามคตินิยม  ท่านให้เลือกอักษรวรรคเดชเป็นตัวนำ หรือเป็นตัวท้ายชื่อสำหรับชาย และให้เลือกอักษรวรรคศรีเป็นตัวนำหรือเป็นตัวท้ายชื่อสำหรับหญิง  ข้อที่ท่านให้ระวังที่สุดคือไม่ให้มีอักษรกาลกิณีเข้าไปอยู่ในชื่อ  โดยเฉพาะไปเป็นตัวนำหรือตัวท้าย  และมักจะหลีกเลี่ยงอักษรวรรคอุตสาหะ โดยถือว่าอักษรวรรคอุตสาหะที่มีความหมายว่าขยันขันแข็งนั้น  มีความหมายนัยเดียวกันกับละบากตรากตรำ

หลักเกณฑ์ทั้ง 3 ที่ได้กล่าวมา  เป็นหลักใหญ่ที่ใช้กันทั่วๆ ไป

ตัวอย่าง

เด็กชายเกิดวันอาทิตย์  เว้นการใช้อักษร ศ ษ ส ห ฬ ฮ เพราะเป็นอักษรวรรคกาลกิณี  จะใช้ชื่อว่า“จรัล” หรือ “ชัชวาล” ก็ได้ เป็นการให้อักษรวรรคเดชเป็นตัวนำ และให้อักษรวรรคมนตรีเป็นตัวท้าย

เด็กหญิงเกิดวันอาทิตย์  ก็ใช้หลักวันอักษรวรรคกาลกิณีเช่นเดียวกัน จะใช้ชื่อว่า “จารุวรรณ” ก็ได้ เป็นการให้อักษรวรรคมนตรีเป็นตัวนำ และให้อักษรวรรคศรีเป็นตัวท้าย

ผู้เกิดวันอาทิตย์

จ ฉ ช ซ ฌ ญ                        – เดช                      ดีทางเกียรติ

ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ                       – ศรี                        ดีทางทรัพย์ ความเจริญ

ด ต ถ ท ธ น                          – มูละ                     ดีทางทรัพย์สมบัติ

ย ร ล ว                                   – มนตรี                  ดีทางคนรักใคร่

อักษรที่เป็นกาลกิณี ของคนที่เกิดวันอาทิตย์ คือ ศ ส ษ ห ฬ อ

ผู้เกิดวันจันทร์

ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ                       – เดช                      ดีทางเกียรติ

ด ต ถ ท ธ น                          – ศรี                        ดีทางทรัพย์ ความเจริญ

บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม                 – มูละ                     ดีทางทรัพย์สมบัติ

ศ ษ ส ห ฬ ฮ                         – มนตรี                  ดีทางคนรักใคร่

อักษรที่เป็นกาลกิณี ของคนที่เกิดวันจันทร์ คือ สระทั้งหมด

ผู้เกิดวันอังคาร

ด ต ถ ท ธ น                          – เดช                      ดีทางเกียรติ

บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม                 – ศรี                        ดีทางทรัพย์ ความเจริญ

ย ร ล ว                                   – มูละ                     ดีทางทรัพย์สมบัติ

สระทั้งหมด                          – มนตรี                  ดีทางคนรักใคร่

อักษรที่เป็นกาลกิณี ของคนที่เกิดวันอังคาร คือ ก ข ค ฆ ง

ผู้เกิดวันพุธ (เวลา 6.00 น. – 18.00 น.)

บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม                 – เดช                      ดีทางเกียรติ

ย ร ล ว                                   – ศรี                        ดีทางทรัพย์ ความเจริญ

ศ ษ ส ห ฬ ฮ                         – มูละ                     ดีทางทรัพย์สมบัติ

ก ข ค ฆ ง                              – มนตรี                  ดีทางคนรักใคร่

อักษรที่เป็นกาลกิณี ของคนที่เกิดวันพุธ คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ

ผู้เกิดวันราหู (พุธกลางคืน) (เวลา 18.00 น. – 6.00 น. เช้าวันพฤหัสบดี)

สระทั้งหมด                          – เดช                      ดีทางเกียรติ

ก ข ค ฆ ง                              – ศรี                        ดีทางทรัพย์ ความเจริญ

จ ฉ ช ซ ฌ ญ                        – มูละ                     ดีทางทรัพย์สมบัติ

ด ต ถ ท ธ น                          – มนตรี                  ดีทางคนรักใคร่

อักษรที่เป็นกาลกิณี ของคนที่เกิดวันพุธกลางคืน คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

ผู้เกิดวันพฤหัสบดี

สระทั้งหมด                          – เดช                      ดีทางเกียรติ

ศ ษ ส ห ฬ ฮ                         – ศรี                        ดีทางทรัพย์ ความเจริญ

ก ข ค ฆ ง                              – มูละ                     ดีทางทรัพย์สมบัติ

ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ                       – มนตรี                  ดีทางคนรักใคร่

อักษรที่เป็นกาลกิณี ของคนที่เกิดวันพฤหัสบดี คือ ด ต ถ ท ธ น

ผู้เกิดวันศุกร์

ก ข ค ฆ ง                              – เดช                      ดีทางเกียรติ

จ ฉ ช ซ ฌ ญ                        – ศรี                        ดีทางทรัพย์ ความเจริญ

ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ                       – มูละ                     ดีทางทรัพย์สมบัติ

บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม                 – มนตรี                  ดีทางคนรักใคร่

อักษรที่เป็นกาลกิณี ของคนที่เกิดวันศุกร์ คือ ย ร ล ว

ผู้เกิดวันเสาร์

ย ร ล ว                                   – เดช                      ดีทางเกียรติ

ศ ษ ส ห ฬ ฮ                         – ศรี                        ดีทางทรัพย์ ความเจริญ

สระทั้งหมด                          – มูละ                     ดีทางทรัพย์สมบัติ

จ ฉ ช ซ ฌ ญ                        – มนตรี                  ดีทางคนรักใคร่

อักษรที่เป็นกาลกิณี ของคนที่เกิดวันเสาร์ คือ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

………………………………………….

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.horasadthai.com / http://www.tlcthai.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

วิธีตั้งชื่อที่เป็นมงคล ตามหลักโหราศาสตร์ แบบดูดวงชะตา ที่ใช้ วันเดือน ปี เวลา และจังหวัดที่เกิด มาคำนวณนั้นมีวิธี ตั้งชื่อเพื่อเสริมดวงชะตาแต่โดยทั่วไป จะอาศัยปูมทักษาพยากรณ์เข้าประกอบ โดยเรียงตามลำดับว่า บริวาร อายุ เดช ศรี มูลละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี ความหมายก็คือ

บริวาร หมายถึงมีบารมี มีผู้รับใช้ มีผู้คอยช่วยเหลือ ได้แก่  บุตร ภรรยา สามี รวมทั้งคนที่อยู่ในปกครอง

อายุ หมายถึง อายุขัย

เดช หมายถึง อำนาจ อิทธิพล วาสนา ชื่อเสียง ตำแหน่ง ยศศักดิ์

ศรี หมายถึง สิ่งที่เป็นศิริมงคล ทรัพย์สินเงินทอง และข้าวของเครื่องอุปโภคบริโภค

(เพิ่มเติม…)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น