การจุดบูชาเทียนชัยมงคลนิมิตแท้ เงินทองไหลมาไม่ขาดสาย โดยพี่ดวงเฮง

 ได้จริงเมื่อทำถูกขั้นตอน 

เงินทองไหลมาไม่ขาดสาย

 

ตามตำรา ครูบาอาจารย์ที่ได้ปฏิบัติธรรมถูกตามขั้นตอน ได้จุดบูชาเทียนชัยมงคลนิมิตแท้แล้วสามารถช่วยตัวท่านเองได้ เมื่อเห็นว่าช่วยตนเองได้แล้ว จึงควรจะช่วยผู้อื่น เพื่อเป็นการสร้างบุญกุศล เสริมสร้างบารมี ต่อไป

ทุกท่านสามารถจุดบูชาเทียนชัยมงคลนิมิตแท้เพื่อช่วยตัวเองได้ เนื่องจากทุกท่านต่างมีองค์ในของตนเอง เพียงแต่ใครจะเข้าถึงได้ก่อน-หลัง อยู่ที่บุญบารมีของแต่ละท่าน

เทียนชัยมงคลนิมิตแท้ทุกเล่ม ได้ปลุกเสกโดยหลวงพ่อพุทธคุณ 19พระองค์       ปลุกเสกครั้งละ 108 จบ ตามขั้นตอนพิธีที่ได้สืบทอดต่อกันมา

อานิสงค์จากการจุดบูชาเทียนชัยมงคลนิมิตแท้

1.      คนที่มีเคราะห์ ก็จะแคล้วคลาด ปลอดภัย พ้นจากอันตรายทั้งปวง

2.      คนที่มีโรคภัยไข้เจ็บก็จะทุเลาเบาบาง ดีขึ้นตามลำดับ

3.      คนที่ดวงชะตาขาด-หมดอำนาจวาสนา ก็จะได้เสริมสร้างบารมีดีขึ้นกว่าเดิม

4.      คนที่ไม่มีโชคลาภ ก็จะมีทรัพย์สินไหลมาไม่ขาดสาย

5.      คนที่เจ้านายเกลียดชัง ก็จะเห็นความดี มีความชอบ

6.      คนที่ค้าขายไม่ดี ก็จะคลี่คลาย ซื้อง่ายขายคล่อง ทรัพย์สินเงินทองไหลมามากกว่าเดิม

 

ขอให้ทุกท่านที่จุดบูชาเทียนชัยมงคลนิมิตแท้ ได้รับอานิสงค์และได้ผลทันใจ ทุกท่านเทอญ

วิธีการจุดเทียนชัยมงคลนิมิตแท้

                การจุดเทียนชัยมงคลนิมิต  ได้ผลช้าหรือเร็วนั้น อยู่ที่การ “ปลุกเสกเทียนอย่างถูกขั้นตอน” และเทียนที่ทำจากขี้ผึ้งแท้หรือขี้ผึ้งผสมย่อมให้ผลที่แตกต่างกัน เทียนขี้ผึ้งแท้ย่อมได้ผลทันใจ การจุดเทียนควรบูชาเป็นชุดถึงจะได้ผลแน่นอน

โดยใน 1 ชุดประกอบด้วย

1. เทียนสะเดาะเคราะห์

2. เทียนพ้นจากโรคาพยาธิ

3. เทียนประจำวันเกิด

4. เทียนรับโชค

5. เทียนเศรษฐีทั้ง 5   และ

6. เทียนเศรษฐีร่ำรวย

สำหรับท่านที่จุดเทียนชัยมงคลนิมิตเป็นครั้งแรก  3  ชุด รวม  18 เล่ม  และครั้งต่อไปให้จุดเดือนละ  1 ชุด โดยจุดตามวันที่เหมาะสม (ตามใบแนบ) ในช่วงเวลาระหว่าง 18.45 – 24.00  นาฬิกา

* * ในวันที่จะจุดเทียนชัยมงคลนิมิตควรกินอาหารมังสวิรัติทั้งวัน  ถ้ากินไม่ได้ก็ไม่เป็นไร**

 

ขั้นตอนการจุดเทียนชัยมงคลนิมิต

1. เขียน  ชื่อ  สกุล  วัน  เดือน  ปีเกิด  ของผู้บูชาเทียน บนเทียนทุกเล่ม  โดยเขียนจากปลายเทียนลงมา

2.  อาบน้ำชำระร่างกาย  แต่งกายด้วยชุดขาว (ถ้ามี)

3.  นำธูป  3  ดอก เทียน 2 เล่ม (มีให้ในกล่อง) ไหว้พระตามขั้นตอนพุทธศาสนาก่อน

4. เสกคาถาเป่าใส่เทียน

                “โอม ยัน ตัง มะ หา ยัน ตัง สะ หะ ยะ ติ นะ วะ คะ หะ วิ นะ สะ ตะ” (3 จบ)

5. นำเทียนไปปักกลางแจ้ง ปักเป็น 3 แถว ๆ ละ 6 เล่ม เรียงจากซ้ายไปขวา ดังนี้

     1. เทียนสะเดาะเคราะห์  2. เทียนพ้นจากโรคาพยาธิ  3. เทียนประจำวันเกิด  4. เทียนรับโชค   5. เทียนเศรษฐีทั้ง 5  และ 6. เทียนเศรษฐีร่ำรวย

6.  จุดเทียนทั้งหมด  18 เล่ม

7. นำผ้าขาวมาปูนั่ง (ถ้ามี) จะทำในห้องพระหรือกลางแจ้งก็ได้ ให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออก สำรวม “จิต” ให้เป็นหนึ่ง ทำจิตให้ว่างๆ เบาๆ เย็นๆ สบายๆ ระลึกว่าพระพุทธเจ้ามีจริง พระเจ้าทันใจมีจริง การจุดเทียนชัยนิมิตแท้ในครั้งนี้ ได้ผลทันใจจริงๆ กราบลง  3  ครั้ง  ท่องคาถาดังนี้

                “นะโมตัสสะ ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมา  สัมพุทธัสสะ” (3 จบ)

                “อิสวาสุ” (3 จบ)

                “อักคิ  บุผัง  ปะระมัง  สุขขัง” (3 จบ)

สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์

“อาทิจจะ  มัสสะมิง  จะ  อาทิจจะ  กุณณัง  อาทิจจะ  ธัมมิกัง  อาทิจจะ  มัสสะมิง  จะ  สังฆะนัง  สัพพะโรคา  ภัยยัง  ภะวันมิยะ  เจยยัง  ภะวันตุเม” (3 จบ)

สำหรับคนเกิดวันจันทร์

“จันทะ  มัสสะมิง  จะ  จันทะ  กุณณัง  จันทะ  ธัมมิกัง  จันทะ  มัสสะมิง  จะ  สังฆะนัง  สัพพะโรคา  ภัยยัง  ภะวันมิยะ  เจยยัง  ภะวันตุเม”  (3 จบ)

สำหรับคนเกิดวันอังคาร

“อังคาระ  มัสสะมิง  จะ  อังคาระ  กุณณัง  อังคาระ  ธัมมิกัง  อังคาระ  มัสสะมิง  จะ  สังฆะนัง  สัพพะโรคา  ภัยยัง  ภะวันมิยะ  เจยยัง  ภะวันตุเม” (3 จบ)

สำหรับคนเกิดวันพุธ

“พุทธะ  มัสสะมิง  จะ  พุทธะ  กุณณัง  พุทธะ  ธัมมิกัง  พุทธะ  มัสสะมิง  จะ  สังฆะนัง  สัพพะโรคา  ภัยยัง  ภะวันมิยะ  เจยยัง  ภะวันตุเม”  (3  จบ)

สำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี

“กุรุ  มัสสะมิง  จะ  กุรุ  กุณณัง  กุรุ  ธัมมิกัง  กุรุ  มัสสะมิง  จะ  สังฆะนัง  สัพพะโรคา  ภัยยัง  ภะวันมิยะ  เจยยัง  ภะวันตุเม”  (3  จบ)

สำหรับคนเกิดวันศุกร์

“สุโข  มัสสะมิง  จะ  สุโข  กุณณัง  สุโข  ธัมมิกัง  สุโข  มัสสะมิง  จะ  สังฆะนัง  สัพพะโรคา  ภัยยัง  ภะวันมิยะ  เจยยัง  ภะวันตุเม”  (3  จบ)

สำหรับคนเกิดวันเสาร์

“โสรินตัง  มัสสะมิง  จะ  โสรินตัง  กุณณัง  โสรินตัง  ธัมมิกัง  โสรินตัง มัสสะมิง  จะ  สังฆะนัง  สัพพะโรคา  ภัยยัง  ภะวันมิยะ  เจยยัง  ภะวันตุเม”  (3  จบ)

8.  กราบลง  3  ครั้ง

                “นะการัง  ทวาทะสะมาคาคุณนัง  สัพพะปาปัง  วินาสะเมนตุ  โมการัง  เอกาวิสะติ ปิตาคุณนัง  สัพพะปาปัง  วินาสะเมนตุ  พุทการัง  สัญญะสัง  พุทธะคุณนัง  สัพพะปาปัง  วินาสะเมนตุ  ธาการัง  ธัมมะคุณนัง  สัพพะปาปัง  วินาสะเมนตุ  ยะการัง  อุปัจฌายะคุณนัง  สัพพะปาปัง  วินาสะเมนตุ” (3 จบ)

                “นาสังสิโม  พรหมาจะ  มหาเทวา  สัพเพยักขา  ปะรายันติ  พรหมาจะ  มหาเทวา  อภิลาภา  ภะวันตุเม  มหาปุญโญ  มหาลาโภ  ภะวันตุเม  มิเตพาหุหะติ  พุทธะมะอะอุ    นะโม  พุทธายะ  วิระทะโย  วิระโคนายัง  วิระหิงสา  วิระทาสี  วิระทาสา  วิระอิตถิโย  พุทธัสสะ  มานีมามะ  พุทธัสสะ  สวาโหม  สัมปะติจฉามิ  เพ็ง ๆ พา ๆ หาๆ ฤาๆ” (3จบ)

                “นะโมพุทธายะ  มะอะอุ  สิวัง  อะจุดตัง  พระอะระหัง  จุดติ  โรกะ  อิทัง  ยะถิระ  สังฆัง  จุดติ  จุดติ” (108 จบ)

     เสร็จพิธี  ปล่อยเทียนทิ้งไว้ทั้งคืน  (เทียนจะละลายหมดภายใน  4  ชั่วโมง)

9.  วันรุ่งขึ้น ให้นำน้ำตาเทียนรวมเป็น  1  กอง แล้วนำไปวางใต้ต้นไม้ใหญ่  จุดธูป  21  ดอก  มือขวาถือธูป

มือซ้ายตบพื้นดิน  3  ครั้ง  แล้วพูดว่า  “แม่ธรณีเจ้าเอ๋ย  อยู่หรือไม่อยู่   อยู่”

มือซ้ายตบพื้นดิน  3  ครั้ง  แล้วพูดว่า  “แม่ธรณีเจ้าเอ๋ย  ตื่นแล้วหรือยัง   ตื่นแล้ว”

มือซ้ายตบพื้นดิน  3  ครั้ง  แล้วพูดว่า  “แม่ธรณีเจ้าเอ๋ย  มาถึงข้าพเจ้าหรือยัง   ถึงแล้ว”

“ข้าพเจ้า (ชื่อตนเอง)____________________ ได้จุดเทียนชัยมงคลนิมิตนี้  ขอแม่พระธรณีโปรดเมตตาอนุญาตและมอบทรัพย์สินในอดีตที่ข้าพเจ้าได้ฝากเอาไว้ ให้ข้าพเจ้าในขณะนี้ด้วยเถิด เพื่อข้าพเจ้าจะได้นำขึ้นมาเสริมบารมี  สิ่งที่มนุษย์ต้องการให้ไหลมาเทมา และอีกส่วนหนึ่งข้าพเจ้าจะนำไปทำบุญ อุทิศส่วนกุศลไปให้แม่พระธรณี พ่อเกิด-แม่เกิด ยมทูต  ปู่-ย่า  ตา-ยาย  ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณ เจ้ากรรมนายเวร  ในอดีตชาติและชาติปัจจุบัน ตลอดถึงสรรพสัตว์ทุกชนิดด้วยเทอญ  สาธุ  สาธุ  สาธุ”  (3 จบ)

     ปักธูป  21  ดอก  ในกองน้ำตาเทียน  ทำอย่างนี้ติดต่อกัน  3  วัน

     จากนั้น อาบน้ำพระพุทธมนต์ติดต่อกันอีก  3  วัน  โดยให้ทำน้ำพระพุทธมนต์ด้วยตนเองจะดีที่สุด

 _____________________________________

วิธีทำน้ำพระพุทธมนต์

                นำน้ำสะอาด  1  ถัง เอาส้มป่อย  7 ฝัก (มีให้ในกล่อง) ใส่น้ำนั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออก หาเก้าอี้มานั่ง เอาผ้าขาวปูบนเก้าอี้ ประนมมือท่องคาถาต่อไปนี้

 

                “นะโมตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต สัมมา  สัมพุทธัสสะ” (3 จบ)

                “โอมพุทธัง  ระเบิด  เปิดโลก  โลกะวิทู  โอมธัมมัง  ระเบิด  เปิดโลก  โลกะวิทู  โอมสังฆัง  ระเบิด  เปิดโลก  โลกะวิทู  โอมพุทโม  ทะลุโปร่งฟ้า  พุทธะโปร่งดิน  โปร่งสายสิญจน์  โปร่งสมุทรสาคร  พุทธะโกสา  รากาสิงหน  ระกาสา  พุทโมเปิดปล่อง  ธัมโมเปิดช่อง  สังโฆเปิดสำเร็จ  สำเร็จ  สำเร็จ

อิติปิโส  วิเสเสอิ  อิเสเส พุทธะนา เมอิ  อิเมนา  พุทธะตัง  โสอิ  อิโสตัง  พุทธะปิติอิ  นะโมพุทธายะ  นะมะภะทะ  อิมัสสะมิง  กาเย  ปะฐะวีธาตุ  อินิจจัง  อะนัตตา  สัญญา  ปริฌามะนัง  นะโมพุทธายะ  นะมะภะทะ  อิมัสสะมิง  กาเย  วาโยธาตุ  อะนิจจัง  อะนัตตา  นะโมพุทธายะ  ยะธาพุทโมนะ  จัตตาโร  ปัตเต  เอโก  ยะถา  อธิฐามิ  โอมสุขเกษม  สะมะนัง  วันทามิ  โสปิติ  เมเม  เหเห  อิอิ  สวาหาย  เปิดบารมีทันใจด้วยเถิด  สาธุ  สาธุ  สาธุ”  (9  จบ)

                นำน้ำพระพุทธมนต์  1  ขัน  มาพรมห้องนอน  บริเวณบ้าน ส่วนที่เหลือให้เอามาอาบ  รดจากหัวลงมาให้หมด ถือเป็นการเปิดบารมีที่ถูกต้อง  “เสร็จพิธี”

 

**การนั่งเทียนควรสำรวมกาย  วาจา  ใจ ให้เป็นหนึ่ง  ทิ้งปัญหาต่างๆ ให้หมด  สำรวมจิตให้ตั้งมั่น  ไม่หวั่นไหว  คนอื่นไม่ทำ  ช่างเขา เขาคือเขา  เราคือเรา  ใครมีบารมีก็พ้นทุกข์  คนเรามีบารมีในอดีต ไม่เหมือนกัน  บางคนจุดครั้งเดียวสำเร็จ เงินทองไหลมาไม่ขาดสาย  บางคนจุดถึง  3  ครั้ง ถึงจะมีเงินทองไหลมาไม่ขาดสาย  ถ้าทำถูกขั้นตอน ทรัพย์สินไหลมาไม่ขาดสาย คลาดแคล้วจากเคราะห์ หายจากโรคาพยาธิ อายุยืนยาว ได้รับโชคใหญ่ในโอกาสต่อไป

 

        ขออวยพรให้ทุกท่านที่จุดเทียนชัยมงคลนิมิตนี้ จงประสพความสำเร็จในชีวิต ให้ได้เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐีผู้ใจบุญ เป็นตัวอย่างที่ดีของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทุกท่านเทอญ

        ถ้าสำเร็จแล้ว  ให้นำผ้าป่า  1  กอง  ไปถวายวัดไหนก็ได้ที่ท่านเห็นสมควร อุทิศส่วนกุศลให้พ่อเกิด     แม่เกิด  ยมทูต  ปู่ย่าตายาย  ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณ  เจ้ากรรมนายเวร  ในอดีตชาติและชาติปัจจุบัน**

 

อานิสงค์จากการบูชาเทียนชัยมงคลนิมิต

                1.  คนที่มีเคราะห์ก็จะแคล้วคลาด

                2.  คนที่เป็นโรคาพยาธิ  โรคภัยไข้เจ็บ  จะเบาบางและหายเป็นปกติ

                3.  คนที่ชะตาขาด  หมดอำนาจวาสนา  ก็จะต่ออายุไปได้อีกระยะหนึ่ง

                4.  คนที่อับโชคลาภวาสนา  ก็จะมีโชคลาภวาสนาดีขึ้น  ค้าขายดีขึ้น ตำแหน่งหน้าที่ดีขึ้น  ที่ดินคิดจะขายก็ได้ขาย  เจ้านายเกลียดชังก็จะกลับกลายมีเมตตาต่อผู้บูชาเทียน  บางท่านถูกลอตเตอรี่และอื่นๆ

__________________________

ขอขอบคุณที่มา : www.chulamaneesaksit.com และรูปภาพจากอินเทอร์เน็ต

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น