ท่องเที่ยวแสนสนุก ได้ความรู้ คู่ความบันเทิง ที่ เมืองโบราณ จ. สมุทรปราการ

เมืองโบราณ จัดได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จำลองสถานที่สำคัญๆ ของประเทศไทยมาไว้ในพื้นที่กว่า 500 ไร่ โดยความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของคุณเล็ก วิริยะพันธ์  เมืองโบราณนั้นถือได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ไฮไลท์สำคัญคือพระที่นั่งสรรเพชญปราสาท ซึ่งเคยถูกใช้เป็นสถานที่รับรอง Queen Elizabeth II แห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งที่พี่ดวงดีได้เข้าเยี่ยมภายในพระที่นั่งจำลอง เห้นถึงความพยายามของท่านผู้สร้างเลยว่า ท่านมีความพยายามอย่างมาก ที่จะเก็บรายละเอียดกับการจำลองสถานที่ต่างๆ มาไว้ที่เมืองโบราณ

สำหรับคนที่ต้องการไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น  เมืองโบราณมีทั้งพระพุทธรูป องค์เทพ เทวา เซียน ให้ได้กราบไหว้มากมาย  พี่ดวงดีแนะนำเลยว่า ครั้งหนึ่งในชีวิต  ควรจะต้องไปเที่ยวให้ได้นะจ๊ะ

อัตราค่าเข้าชมเมืองโบราณ

ค่าเข้าชมสำหรับบุคคลทั่วไป (คนไทย)

บัตรสยามพลัส (คนไทย) ***
เลือกเที่ยวชมโดยรถรางหรือเที่ยวชมโดยจักรยาน (ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น.)
บัตรสยามพลัสผู้ใหญ่ ท่านละ ๒๐๐ บาท (จักรยานเท่านั้น)
บัตรสยามพลัสเด็ก ท่านละ ๑๐๐ บาท (จักรยานเท่านั้น)
บัตรสยามพลัสผู้ใหญ่ ท่านละ ๒๕๐ บาท (จักรยาน/รถราง)
บัตรสยามพลัสเด็ก ท่านละ ๑๕๐ บาท  (จักรยาน/รถราง)

บัตร ๖๐ ปี
สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี โปรดแสดงบัตรประชาชน
(เหลือท่านละ ๑๐๐ บาท/จักยานเท่านั้น)
(เหลือท่านละ ๑๕๐ บาท/จักยาน/รถราง)

บัตรคนปากน้ำ
แสดงบัตรประชาชนสมุทรปราการลดทันที
(เหลือท่านละ ๑๐๐ บาท/จักรยานเท่านั้น)
(เหลือท่านละ ๑๕๐ บาท/จักรยาน/รถราง)

ค่าเข้าชมสำหรับบุคคลทั่วไป (ชาวต่างประเทศ )
ผู้ใหญ่ ท่านละ ๔๐๐ บาท
เด็ก ท่านละ ๒๐๐ บาท

บริการมัคคุเทศก์นำชมส่วนตัว
บรรยายภาษาไทย +๑,๒๐๐ บาท (๒ ชม.)
บรรยายภาษาอังกฤษ +๑,๕๐๐ บาท (๒ ชม.)

นำรถยนต์ส่วนบุคคล/รถตู้ เข้าไป (ไม่รวมคนขับ)
คันละ ๓๐๐ บาท

ภายในเมืองโบราณได้แบ่งพื้นที่ในการจัดแสดงออกเป็น 6 ส่วนดังนี้

ส่วนพื้นที่ภาคใต้
1. พระแท่นที่ประทับ
2. ศาลาหน้าเมือง
3. ประตูเมือง
4. สวนอิเหนา
5. ศาลาในเมือง
6. สวนมโนห์รา
7. พระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช
8. เทวรูปปัลลวะ พังงา
9. พระบรมธาตุไชยา สุราษฎร์ธานี
10. ตลาดโบราณ
11. ศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณาราม เพชรบุรี
12. หอพระไตรปิฎก
13. หอระฆัง
14. พระปรางค์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ราชบุรี

ส่วนพื้นที่ภาคกลาง

15. สวนขวา
16. ท้องพระโรงกรุงธนบุรี
17. พระพุทธรูปทวารวดี
18. เรือนทับขวัญ (เรือนทวารวดี)
19. คุ้มขุนแผน
20. อนุสรณ์สถานสงครามยุทธหัตถี
21. อนุสรณ์สถานกรมพระราชวัง บวรมหาสุรสิงหนาท
22. ด่านเจดีย์สามองค์ กาญจนบุรี
23. พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กรุงเทพฯ
24. เรือนต้น
25. วิหารพระศรีสรรเพชญ อยุธยา
26. พระที่นั่งจอมทอง
27. พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท
28. สวนรามเกียรติ์
29. พระตำหนักคำหยาด อ่างทอง
30. หอพระแก้ว
31. สวนขุนช้างขุนแผน
32. พระปรางค์ยอดกลีบมะเฟือง ชัยนาท
33. มณฑปพระพุทธบาท สระบุรี
34. กุฏิพระสงฆ์
35. พระปรางค์สามยอด ลพบุรี
36. วิหารวัดโพธิ์เก้าต้น สิงห์บุรี
37. อนุสรณ์สถานชาวบ้านบางระจัน
38. หมู่บ้านไทยภาคกลาง
99. ศาลหลักเมือง

ส่วนพื้นที่ภาคเหนือ

39. ประตูวัดโพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
40. สวนไกรทอง
41. พระปรางค์วัดจุฬามณี พิษณุโลก
42. วิหารสุโขทัย
43. เทวโลก
44. ป้อมเมืองกำแพงเพชร
45. ตลาดน้ำ
46. วิหารวัดพร้าว ตาก
47. เจดีย์ยอดทรงดอกบัว
48. ศาลาร้องทุกข์ สุโขทัย
49. เนินปราสาท สุโขทัย
50. วิหารหลวงวัดมหาธาตุ สุโขทัย
51. พระมหาธาตุเจดีย์ สุโขทัย
52. สวนพระลอ แพร่
53. หอคำ ลำปาง
54. เจดีย์จามเทวี ลำพูน
55. วัดจองคำ ลำปาง
56. วิหารเมืองสะเมิง
57. เจดีย์เจ็ดยอด เชียงใหม่
58. วิหารวัดเชียงของ เชียงราย
59. โบสถ์น้ำ
60. หมู่บ้านไทยภาคเหนือ
61. พระธาตุจอมกิตติ เชียงราย
62. วิหารวัดภูมินทร์ น่าน
80. ปรางค์ศรีเทพ เพชรบูรณ์
81. เทวรูปสวมหมวกแขก

ส่วนพื้นที่ภาคอีสาน
63. พระเจดีย์ศรีสองรัก เลย
64. มณฑปพระพุทธบาทยืน อุตรดิตถ์
65. ยมกปาฏิหาริย์
66. พระธาตุบังพวน หนองคาย
67. ศาลเทพารักษ์
68. ผาแดงนางไอ่
69. พระธาตุนารายณ์เจงเวง สกลนคร
70. วิหารล้านช้างและหอไตร
71. พระธาตุพนม นครพนม
72. ปราสาทพระวิหาร ศรีสะเกษ
73. พระนอน
74. หอนางอุษา
75. พิพิธภัณฑ์ชาวนา
76. พระธาตุยาคู กาฬสินธุ์
77. กู่คูมหาธาตุ
78. ปราสาทหินหนองกู่ ร้อยเอ็ด
79. สวนสังข์ทอง
82. กุฏิวิปัสสนา
83. พระพุทธรูปนาคปรก
84. บ้านโซ่ง
85. พระธาตุสามหมื่น ชัยภูมิ
86. ปราสาทหินพิมาย นครราชสีมา
87. ปราสาทหินพนมรุ้ง บุรีรัมย์
88. ศาลาแปดเหลี่ยม
89. กวนเกษียรสมุทร
90. ปราสาทศรีขรภูมิ สุรินทร์
91. วิหารทวารวดี

ส่วนพื้นที่ภาคตะวันออก

92. ป่าเจดีย์
93. ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว
94. โรงละคร
95. ศาลาโถงวัดนิมิตร ตราด
96. สวนพระอภัยมณี ระยอง
97. ป้อมและกำแพงเมืองฉะเชิงเทรา
98. ตึกแดง จันทบุรี

ส่วนรังสรรค์

100. ศาลาทศชาติ
101. เสาชิงช้าและโบสถ์พราหมณ์
102. เขาพระสุเมรุ
103. ศาลาฤษีดัดตน
104. ขบวนเสด็จพยุหยาตรา ทางชลมารค
105. มณฑปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (เจ้าแม่กวนอิม)
106. พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ปางแสดงปาฏิหาริย์
107. ศาลารามเกียรติ์
108. มณฑปพระธาตุ
109. สวนพฤกษชาติในวรรณคดีไทย
110. ศาลาพระอรหันต์
111. สะพานรุ้ง
112. ศาลาระลึกชาติ
113. เรือสำเภาไทย
114. ศาลา ๒๔ กตัญญู
115. ศาลาขงเบ้ง
116. มณฑปพระสี่ทิศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น