น้องบารมีพาเที่ยว วัดแก้วฟ้า จ.นนทบุรี

วัดแก้วฟ้า ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อย ตำบลบางขนุน  วัดนี้สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2095 สมัยรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ  ชื่อ “วัดแก้วฟ้า” น่าจะเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในยุคกรุงศรีอยุธยาตอนต้น คือ สมเด็จพระไชยราชาธิราช เสด็จสวรรคตโดยกะทันหัน พระราชโอรสองค์ใหญ่ คือ พระแก้วฟ้าพระชนม์ได้ 13 พรรษา ได้รับการสถาปนาให้ขึ้นครองราชย์แทนได้ 1 ปี 2 เดือน ในภายหลังพระแก้วฟ้าได้ถูกขุนวรวงศาธิราชประหารชีวิตแล้วขึ้นครองราชย์แทน ต่อมาขุนวรวงศาธิราชถูกขุนพิเรนทรเทพ ซึ่งเป็นขุนนางผู้ใหญ่รับราชการเจ้ากรมตำรวจฝ่ายขวาสังกัดกลาโหม เป็นพระญาติและราชองครักษ์ เคยอยู่ใกล้ชิดและเป็นที่ไว้วางพระทัยของสมเด็จพระไชยราชาธิราช จับฆ่าเอาศพเสียบประจาน แล้วสถาปนาพระเฑียรราชาซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์ของพระไชยราชาขึ้นครองราชย์แทนเป็นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ

โบราณสถานสำคัญภายในวัดแก้วฟ้า ได้แก่ 

พระประธาน เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลาย ปางมารวิชัย เรียกว่า หลวงพ่อใหญ่

พระอุโบสถหลังเก่า สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2114 เป็นอาคารเครื่องก่อแบบผนังรับน้ำหนักขนาด 5 ห้อง ฐานแอ่นโค้งทรงเรือสำเภาด้านหน้ามีพาไล ฝาผนังหุ้มกลอง ก่ออิฐจรตอกไก่ มีประตูด้านหน้า 2 บาน ด้านหลังเป็นผนังทึบ มีช่องเล็ก ๆ หลังพระประธาน 1 ช่อง ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป 11 องค์ และพระอัครสาวก 2 องค์ รอบอุโบสถมีใบเสมาหินทรายแดง ลวดลายจำหลักตั้งอยู่บนฐานขาสิงห์ มีซุ้มทรงกูบช้างทวิมุขกำแพงแก้วลักษณะบัวหลังเจียด บริเวณทางเข้ากำแพงเป็นหัวเสาเม็ดทรงมัณฑ์อยู่ทางทิศเหนือและทิศใต้ด้านละ 1 ช่อง มุมกำแพงแก้วด้านละ 4 มุม มีเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองตั้งอยู่นอกกำแพงแก้ว ด้านหลังอุโบสถมีเจดีย์ย่อมมุมไม้ยี่สิบ ฐานสิงห์ยอดบัวตั้งอยู่ 1 องค์

พระอุโบสถหลังใหม่เป็นแบบ 2 ชั้น ปัจจุบัน (2554) ยังสร้างไม่แล้ว แต่เท่าที่ได้คุยกับพระสงฆ์ที่วัดแก้วฟ้า ได้ความมาว่า พระอุโปบสถแห่งนี้ได้สร้างมาแล้วกว่า 20 ปี และ ยังคงรวบรวมปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อทำการสร้างต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเสร็จ

ข้อมูลจาก Google

1 comment

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น