บทแผ่เมตตารวมใหญ่


            พระจุโลก พระยมกทั้ง ๔ ขอส่งน้ำอุทิศนี้เข้าไปในลังกา

ทวีในห้องพระสมาธิอันเป็นที่ทำการใหญ่ของแม่พรธรณี ขอ

อันเชิญแม่พระธรณีจงมาเป็นทิพญาณ เป็นผู้ว่าการในโลกอุดร

ขอให้แม่พระธรณีจงนำกุศลผลบุญและอานิสงส์ที่ข้าพเจ้าได้

กระทำการในครั้งนี้ นำส่งให้ข้าพเจ้า ณ บัดนี้ ณ ชาตินี้ ณ

เวลานี้เถิด

            นิพพานะ ปัจจโย โหตุ พุทธังอนันตัง ธัมมังจักวาลัง

สังฆัง นิพพานัง

            ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ส่งอานิสงส์

ผลบุญนี้ให้แก่สรรพสัตว์ที่มี ดิน น้ำ ลม ไฟ เป็นธาตุทั้ง ๕ ขอให้

อานิสงส์ผลบุญนี้ จงสำเร็จกับ บิดา มารดา ครูอุปัชฌาย์ อาจารย์

เทพเทวาทุกๆ พระองค์ ตลอดจนเทพเทวาที่รักษาดูแลช้าพเจ้ามา

ทุกภพทุกชาติ ข้าพเจ้าขอนำส่งอานิสงส์ผลบุญนี้ให้กับบูรพมหากษัตริย์

ไทยทุกๆ พระองค์ ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ ปู่นเรศวรมหาราช

ปู่ตากสินมหาราช ทูลกระหม่อมพ่อปิยมหาราช ตลอดจนองค์สมเด็จ

พระภูมิพลมหาราช พระราชินี และ พระมเหสีทุกๆ พระองค์ พระ

ราชบุตร และ พระราชธิดาทุกๆ พระองค์ ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ปู่ฤษี

๑o๘ พระองค์ ปู่เสสุวรรณ ปู่พญาครุฑ ปู่พญาเต่า ปู่พญานาคราช

ตลอดจน พญางู พญาช้าง พญาเสือ พญาสิงส์ พญาแมงป่อง และ

ทวยเทพทุกๆ พระองค์ ข้าพเจ้าขอนำส่งให้บุคคลที่เคยมีสัญญากรรม

กับข้าพเจ้ามา ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ในทาง มโนกรรม

กายกรรม วจีกรรม ตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี ต่อหน้าก็ดีลับหลัง

ก็ดีในที่ลับก็ดี ในที่แจ้งก็ดี ข้าพเจ้าขออโหสิกรรม ขอให้ท่าน

ทั้งหลายที่ได้รับผลของการกระทำจากข้าพเจ้ามา ได้โปรดมาอนุโมทนา

บุญรับกุศลอานิสงส์ผลบุญจากข้าพเจ้า และอโหสิกรรม

ให้กับข้าพเจ้า ณ บัดนี้ด้วยเถิด

             ข้าพเจ้าขออำนาจพระพุทธ ขออำนาจพระธรรม ขอ

อำนาจพระสงฆ์ จงเป็นปัจจัยให้คำอธิษฐานของข้าพเจ้า ทุก

ถอยคำจงบรรลุผลสำเร็จ ณ บัดนี้ เวลานี้ ด้วยเถิด

นิพพานะ ปัจจโย โหตุ สาธุ สาธุ สาธุ 

 

 

ช้อมูลจาก http://www.oknation.net/blog/Nirvana-Thailand/2009/06/28/entry-2

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *