ประมวลภาพพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ

สำหรับประชาชนชาวไทยที่ไม่ได้มัโอกาสไปร่วมงาน พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ วันนี้ทาง Horoguide.com ได้นำประมวลภาพจาก INN News มาฝากกัน รวมถึงข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับประชาชนที่สนใจจะไปเข้าชมพระเมรุ ซึ่งสำหนักพระราชวังได้ขยายเวลาเปิดให้เข้าชมพระเมรุ ไปจนถึงวันที่ 25 เมษายน 2555 นี้…

 ขยายเวลาเข้าชมพระเมรุ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ถึงวันที่ ๒๕ เมษายนนี้(๑๒ เมษายน ๒๕๕๕)

ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักพระราชวังขยายเวลาเปิดให้ประชาชนเข้าชมพระเมรุ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และอาคารประกอบภายในมณฑลพิธีท้องสนามหลวง จากวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ ขยายเวลาถึงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ เนื่องจากมีประชาชนสนใจเข้าชมเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าชมความงามของสถาปัตยกรรมของไทย ศิลปกรรมไทย และภูมิปัญญาแห่งงานช่างไทยโดยรอบพระเมรุ จึงได้ขยายเวลาดังกล่าว

ประชาชนสามารถเข้าชมพระเมรุฯ ได้ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ผู้ที่จะเข้าชมเป็นหมู่คณะ  กรมศิลปากรจะจัดเจ้าหน้าที่นำชมพร้อมบรรยายพิเศษ วันละ ๔ รอบ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ๑๔.๐๐ น.  ๑๖.๐๐ น. และ ๑๘.๐๐ น. โดยแจ้งความจำนงและลงทะเบียนเข้าชมล่วงหน้าที่ โทรสารหมายเลข ๐๒ ๒๒๒ ๐๙๓๔

ดูประมวลภาพพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ เพิ่มเติมได้ที่ INN News 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น