ประวัติพระสงฆ์ไทย : ครูบาเจ้าศรีวิชัย สิริวิชโย

      ครูบาเจ้าศรีวิชัย สิริวิชโย
ครูบาเจ้าศรีวิชัย สิริวิชโย
วัดบ้านปาง อ.ลี้ จ.ลำพูน
“พาลภายนอกย่อมเห็นด้วยตา พาลภายในมองไม่เห็นด้วยตา หากไม่คบหาบัณฑิต นักปราชญ์แล้วที่ไหนจะล่วงรู้ได้ การคบ บัณฑิตนักปราชญ์ คือ หมั่นฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ก็เพื่อให้รู้ทันพาลภายใน ปุถุชนทั้งหลายพากันเชื่อว่า นามรูป เป็นตัวตน จึงตกอยู่ในอำนาจของมัน จึงบันดาลให้เป็นพาล “

นามเดิม อินตาเฟือน กำเนิด ๑๑ มิ.ย. ๒๔๒๐ สถานที่เกิด บ้านปาง อ.ลี้ จ.ลำพูน อุปสมบท อุปสมบท ณ วัดบ้านโฮ่งหลวง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เมื่อพ.ศ. ๒๔๔๑ โดยมีครูบาสมณะ เป็นพระอุปัชฌาย

ครูบาเจ้าบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ ๑๘ ปี และอุปสมบทเมื่ออายุได้ ๒๑ ปี ได้รับฉายาว่า “สิริวิชโยภิกขุ” เมื่ออุปสมบทแล้วได้ศึกษากัมมัฏฐานกับครูบาอุปละ วัดดอยแต อ.แม่ทา จ.ลำพูน จริยวัตรอันเคร่งครัดของครูบา ทำให้เกิดแรงศรัทธาแก่เหล่าพุทธศาสนิกชน กระทั่งรวบรวมเหล่าพุทธศาสนิกชนทำการสร้างทางเดินขึ้นดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ ได้เป็นผลสำเร็จ โดยเริ่มสร้างเมื่อวันที่ ๙ พ.ย. ๒๔๗๗ และสร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๔๗๘ นอกจาก สร้างทางขึ้นดอยสุเทพแล้ว ท่านยังได้จัดการสังคายนาพระไตรปิฎกฉบับลานนาไทย รวมทั้งการสร้าง และบูรณวัด ต่างๆ หลายวัด ท่านเป็นผู้ทรงศีล จนได้รับขนานนามว่า “พระครูบาศีลธรรมเจ้า” ท่านได้สร้างประโยชน์ต่อศาสนา อย่างแท้จริง สมดังเป็น “นักบุญแห่งลานนา” ซึ่งควรค่าแก่การเทิดทูน เคารพบูชายิ่ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *