วัดดวงดี จ.เชียงใหม่

หรือ วัดพันธนุดวงดี ตั้งอยู่ใกล้กับ วัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์ เป็นวัดเก่าแก่ของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางของการทำบุญไหว้พระเก้าวัดเชียงใหม่ ที่มีผู้คนนิยมมาสักการะกันเสมอ อันเนื่องมาจากนามอันเป็นเป็นสิริมงคลของวัด ประวัติวัดดวงดีนั้นไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างที่แน่ชัด มีเพียงจารึกที่ฐานพระพุทธรูปภายในพระวิหาร ที่ระบุถึงปีที่สร้างองค์พระไว้ เมื่อปี พ.ศ. 2039 ซึ่งตรงกับสมัยพระเมืองแก้ว

วัดดวงดีมีความสำคัญในอดีตคือ เป็นวัดที่มีพระสงฆ์ที่ได้การรับอาราธนาให้ลาสิกขาบท เพื่อขึ้นเป็นเจ้าผู้ครองนคร ในยุคเมืองเชียงใหม่เกิดความไม่สงบสุข ซึ่งขึ้นครองเมืองในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2304 – 2306

ศาสนสถานและปูชนียวัตถุภายในวัดดวงดี ประกอบด้วย

พระวิหาร ก่ออิฐถือปูนทรงล้านนา หน้าบันงดงามด้วยงานแกะสลักไม้ลวดลายพรรณพฤกษา สร้างในสมัยพระเจ้าอินทรวโรรสสุริยวงศ์ ภายในประดิษฐาน พระพุทธรูปดวงดี พระพุทธรูปเก่าแก่คู่วัด สร้างในสมัยพระเมืองแก้ว เมื่อปี พ.ศ. 2039

พระอุโบสถ เป็นพระอุโบสถทรงล้านนา ขนาดเล็ก ซึ่งมีหน้าบันที่มากด้วยรายละเอียดและความสวยงาม สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2377 ผนังภายในประดับด้วยลายคำที่วิจิตรงดงาม ภายนอกมีเสมาลักษณะคล้ายหมุดปักอยู่โดยรอบพระอุโบสถ

หอธรรม (หอไตร) เป็นหอไตรโบราณ รูปสี่เหลี่ยมหลังค้าซ้อนชั้น ผนังประดับปูนปั้นฝีมือประณีต ภายในมีภาพลายคำเรื่องพระเวสสันดรชาดก สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2372 โดยเจ้ามหาอุปราชมหาวงศ์

พระเจดีย์ เป็นพระเจดีย์ทรงล้านนา ตั้งอยู่บนฐานเขียงและฐานย่อเก็จ ส่วนบนเป็นรูปแปดเหลี่ยมลดหลั่นขึ้นไปถึงปากระฆัง ส่วนยอดประดับด้วยฉัตร

วัดดวงดี ตั้งอยู่ที่ ถ.พระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูลจาก www.comingthailand.com

1 comment

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น