วัดเชียงมั่น จ.เชียงใหม่

วัดเชียงมั่น เป็นวัดแห่งแรกของเมืองเชียงใหม่ พญามังรายปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ล้านนา โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1839 ในบริเวณที่เรียกว่า เวียงเหล็ก ซึ่งเป็นบริเวณเดิมของพระราชวังของพระองค์ เมื่อครั้งสร้างเมืองเชียงใหม่ โดยมีพญางำเมือง พญาร่วง (พ่อขุนรามคำแหง) พระสหาย เสด็จมาร่วมดำเนินการสร้าง ครั้นสร้างเมืองเชียงใหม่เสร็จ พระองค์ได้พระราชทานเวียงเหล็กแห่งนี้เพื่อสร้างเป็นวัดเชียงมั่น โดยโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเจดีย์ช้างล้อม บริเวณพื้นที่หอประทับของพระองค์

สิ่งสำคัญภายในวัด ประกอบด้วย

พระวิหารใหญ่ เป็นพระวิหารทรงล้านนา สร้างขึ้นภายหลังให้ใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับพุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวที่มีมากขึ้นในยุคปัจจุบัน ภายในประดิษฐานพระประธาน

พระวิหารเล็ก เป็นพระวิหารเดิมของวัด ภายในเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปสำคัญคือ พระเสตังคมณี หรือพระแก้วขาว และพระศิลาปางทรมานช้างนาฬาคีรี โดยพระแก้วขาวนั้น เป็นพระพุทธรูปประจำพระองค์ของพระนางจามเทวี แห่งแคว้นหริภุญชัย ครั้งพญามังรายตีเมืองหริภุญชัย ได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดเชียงมั่น เมื่อปี พ.ศ. 2022

พระอุโบสถ ตั้งอยู่ด้านหลังพระวิหาร เป็นพระอุโบสถที่เป็นที่ตั้งของ ศิลาจารึกวัดเชียงมั่น ที่กล่าวถึงประวัติของวัดและการสร้างเมืองเชียงใหม่

เจดีย์ช้างล้อม เป็นเจดีย์ประธาน ศิลปะล้านนา ตั้งอยู่บริเวณหอประทับของพญามังราย ด้านหลังพระวิหารใหญ่ ฐานเจดีย์ประดับด้วยช้างปูนปั้น จำนวน 16 เชือก ซึ่งได้รับอิทธิพลจากศิลปะสุโขทัย ด้านหน้ามีบันไดทางขึ้นสู่ซุ้มเรือนธาตุ ราวบันไดประดับด้วยปูนปั้นรูปนาค ส่วนยอดเป็นเจดีย์ทรงระฆัง

หอไตรกลางน้ำ ตั้งอยู่ด้านหลังเจดีย์ช้างล้อม สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่เก็บรักษาพระไตรปิฎกและคัมภีร์ต่างๆ

วัดเชียงมั่น ตั้งอยู่ที่ ถ.ราชภาคินัย ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

 

ขอบคุณข้อมูลจาก www.comingthailand.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น