แหวนนพเก้า เป็นแหวนสูงค่าที่รู้จักกันดีมานานนับร้อยปี โดยทำขึ้นจากอัญมณีหรือรัตนชาติ 9 ชนิดมารวมอยู่ในวงเดียวกัน ซึ่งประกอบด้วย

เพชรดีมณีแดง(ทับทิม)
เขียวใสแสงมรกต
เหลืองใสสดบุษราคัม
แดงแก่ก่ำโกเมนเอก
สีหมอกเมฆนิลกาฬ(ไพลิน)
มุกดาหารหมอกมัว
แดงสลัวเพทาย
สังวาลย์สายไพฑูรย์

ตามความเชื่อที่ว่า อัญมณีแต่ละชนิดมีคุณสมบัติในทางมงคล ป้องกันภัยอันตรายต่างๆ และขจัดความไม่เป็น มงคลทั้งหลายให้สิ้นไปได้ หากผู้ใดมีไว้ในครอบครอง ก็เท่ากับมีมงคลไว้ติดตัว ทำสิ่งใดย่อมมี ความสำเร็จ ด้วยเหตุที่แหวนนพเก้ามีทั้ง ความงามและคุณค่าในตัวเอง โดยแทบไม่ต้องปรุงแต่ง

นับแต่ โบราณมาแล้ว คนไทยได้รับอิทธิพลความเชื่อของอัญมณี 9 ชนิดนี้มาจากอินเดีย แต่ไม่ปรากฎแน่ชัดว่า เข้ามามีอิทธิพลเมื่อไร ด้วยเหตุที่คนอินเดียมี วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันยาวนาน เขาจึงรู้ คุณค่า และความสวยงาม ของอัญมณี 9 ชนิดนี้เป็นอย่างดี ทั้งยังนำไปเกี่ยวข้องและเกี่ยวพันกับดวงดาว ในระบบสุริยะจักรวาลและเทพ ประจำดวงดาว ซึ่งมีอำนาจและพลังเป็นคุณวิเศษ ที่จะนำพาความเจริญ รุ่งเรือง และสิริมงคลทั้งหลาย มาสู่ผู้สวม ใส่ นอกจากนี้ยังมีพลังแห่งการรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ด้วย ไม่เพียง เท่านี้ ชาวตะวันตก ชาวอียิปต์โบราณ ชาวจีน หรือแม้แต่ชาวป่าเผ่าต่างๆ ก็มีความเชื่อถือในพลังของอัญมณี เหล่านี้เช่นกัน

เพชร เป็นผลึกบริสุทธิ์ของธาตุคาร์บอน มนุษย์รู้จักและนำมาใช้กว่า 2,800 ปีมาแล้วจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ พบว่าอินเดียเป็นประเทศแรกที่ขุดพบ เพชร  ต่อมาได้ขยายไปสู่บราซิล   อัฟริกา  รัสเซีย   และตามที่ต่างๆ ของโลก   ปัจจุบันเหมืองขนาดใหญ่ และสำคัญอยู่ที่ อัฟริกา และประเทศออสเตรเลีย   ลักษณะของเพชรจะเป็นผลึก  8   เหลี่ยม  หรือ 12  เหลี่ยม มีความแข็งสูงสุดคื  อันดับ 10ซึ่งมากกว่า อัญมณีชนิดอื่นๆ ที่มีความโปร่งใสและกึ่งโปร่งแสง ยามต้องแสงไฟ ประกายของเพชรจะสวยงามและเป็นมันวาวสูงน่าดูยิ่งนัก   ในวงการเพชรพลอยถือว่าเพชรน้ำดีจริงๆ นั้นจะต้องใสบริสุทธิ์   ไม่มีสีอื่นปน มีรูปร่างในการเจียระไนสวยงาม และไม่มีมลทิน   ในด้านของความรักการใช้แหวนเพชรสวมใส่ที่นิ้วนางข้างซ้ายนั้นเชื่อกันว่าตำแหน่งดังกล่าว เส้นโลหิต จะชี้พุ่งตรงสู่หัวใจพอดี อันหมายถึงเส้นชีวิตแห่งความรัก   เพชรเป็นพลอยประจำเดือนเมษายน

ทับทิม ชาวอินเดียเรียกรัตนราช ถือกันว่าเป็นราชาแห่งอัญมณี ด้วยเหตุที่มีสี แดงเป็นที่ต้องตาแก่ผู้พบเห็น ทับทิมที่สูงค่านั้น มักพบในประเทศพม่าซึ่งมีสี แดงดุจเลือดนกพิราบ สำหรับไทยความงามของทับทิมพบได้ที่ จังหวัดตราด ประมาณ 75% ของโลกเป็นทับทิม มาจากไทย นอกนั้นพบ จากศรีลังกา กัมพูชา เวียดนาม เคนยาและอัฟริกา ทับทิม จัดอยู่ในแร่ จำพวกคอรันดัม เกิด จากธาตุ 2 ชนิดคืออลูมินัมและออกไซด์ จะพบเห็นในรูปผลึก 6 เหลี่ยม มีความ แข็งเป็น 9 มีความวาวเป็นประกายคล้ายเพชรไปจนถึงคล้ายแก้ว ทับทิมเป็น พลอยประจำเดือนกรกฎาคม

มรกต จัดเป็นอัญมณีเลอค่าในตระกูลเบอริลมีผลึกเป็นรูป 6 เหลี่ยม มรกตที่ จัดว่างาม ต้องมีสีเขียวบริสุทธิ์ หรือมีสีน้ำเงินเจือเพียงเล็กน้อย มีความเข้ม ของสีในระดับปานกลาง จนถึงอ่อนเล็กน้อย มีความอิ่มตัวของสี และความ บริสุทธิ์สูง มรกตที่ไร้รอยตำหนินั้นไม่มีในธรรมชาตินั้น สายแร่ที่เกิดผลึก มรกต จะถูกธรรมชาติกดดันให้เกิดให้เกิดการแตกร้าวอยู่เสมอ ความงาม ของมรกตนั้นเป็นที่เลื่องลือกันมาก โดยเฉพาะโคลัมเบีย ถือเป็นแหล่งที่ผู้ แสวงหานิยมกันมาก การมีมรกตไว้ในครอบครอง จะทำให้คู่รักเห็นถึง ความซื่อสัตย์ซึ่งกันและกัน มรกตเป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมั่น ความ กรุณา และความดีงาม มรกตเป็นพลอยประจำเดือนพฤษภาคม

บุษราคัม เป็นพลอยแซฟไฟร์อีกประเภทหนึ่ง เดิมเข้าใจว่าเป็น Oriental Topaz หรือ Imperial Topaz บุษราคัมมีความแข็ง และความถ่วงจำเพาะ หรือ คุณสมบัติอื่นเหมือนทับทิมและไพลิน ความงามของบุษราคัม อยู่ที่สีเหลืองสดดุจดังเปลวไฟ แต่มักพบน้อยมากในธรรมชาติ แหล่งสำคัญพบได้ใน ประเทศไทย และศรีลังกาส่วนของประเทศออสเตรเลีย สีของบุษราคัมจะค่อนข้างอ่อน ในด้านราคาของบุษราคัมไทยจะสูงกว่าศรีลังกาเป็น 2 เท่า เชื่อกันว่า เมื่อป่นบุษราคัม เป็นผงสามารถรักษาแผลที่เกิดจากไฟไหม้ได้ รักษาโรคหืดหอบ โรคนอนไม่หลับ และการตกเลือดได้ นอกจากนี้ยังนำความรื่นเริงมาสู่ผู้สวมใส่ บุษราคัม เป็น พลอยประจำเดือนพฤศจิกายน

โกเมน เป็นอัญมณีที่พบได้มากตามที่ต่างๆ มีเกือบทุกสียกเว้นสีฟ้า และสี น้ำเงิน การนำโกเมนมาประดับประดามีมาหลายพันปีแล้ว ชาวเปอร์เซียถือว่า โกเมนเป็นอัญมณีของกษัตริย์ โดยนำมาแกะสลักป็นตราพระเจ้าแผ่นดิน   โกเมนในไทยจะมีสีแดง มักเกิดร่วมกับพลอยไพลิน พบมากที่บางกะจะ เขาพลอยแหวน จังหวัดจันทบุรี และที่บ่อหนองบอน จังหวัดตราด โกเมน เป็นพลอยประจำเดือนมกราคม

 

นิลกาฬ หรือไพลินอัญมณีไพลินสีฟ้า หรือสีน้ำเงินเป็นพลอยแซฟไฟร์อีก ประเภทหนึ่ง การนำไพลินมาประดับ มีมาแต่สมัยโบราณกว่า 2,000 ปี แหล่งสำคัญที่พบคือ พม่า ศรีลังกา และไทย ไพลินที่จัดว่างามต้องมีสีน้ำเงิน แก่จัดคล้ายสีดอกอัญชัน เนื้อใสและดูมีน้ำเด่น เป็นประกาย อย่างที่เรียกกันว่า “กำมะหยี่” ไพลิน เป็นพลอยประจำเดือนกันยายน

มุกดาหาร   จัดเป็นอัญมณีอีกประเภทหนึ่ง ที่นิยมนำมาประดับเรือนกายพบมากในอินเดีย มุกดาหารที่งดงามควรออกสีขาว และทอแสงสีฟ้า นอกจากนี้ยังเชื่อว่า อัญมณีที่มีความศักดิ์สิทธิ์เมื่อนำมาชมต้องห่อด้วยผ้าสีเหลืองซึ่งเป็นสีแห่งความศักดิ์สิทธิ์ มุกดาหาร เป็นพลอยประจำเดือนมิถุนายน

เพทาย พบได้หลายสีแต่ที่สำคัญคือ สีแดงออกน้ำตาล และสีฟ้าใสๆ แหล่งที่พบมีตั้งแต่ ไทย ศรีลังกา กัมพูชา เพทายเป็นรัตนชาติ เก่าแก่ชนิดหนึ่งที่รู้จักกันดีเพราะ ความมีน้ำเป็นประกายสดใสดุจเพชร แต่มีเนื้อเปราะ ไม่ทนต่อแรงกระทบหรือแรงกด หรือแม้แต่ การเสียดสีของพลอยซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ ขอบมุมของพลอยที่เจียระไนแล้วยังแตกได้ง่าย เพทาย เป็นพลอยประจำเดือนธันวาคม

ไพฑูรย์ หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าเพชรตาแมว เป็นอัญมณีที่แปลกกว่าอัญมณีอื่นๆ เพราะมีเส้นคาดกลางเม็ด มักจะเจียระไนเป็นรูป หลังเบี้ย พบมากที่ศรีลังกา จัดเป็นแร่ที่สวยงามมีคุณค่าอีกชนิดหนึ่ง ไพฑูรย์เม็ดงามมีราคาสูง จะมีสีน้ำผึ้ง สีเหลืองอมเขียว หรือ น้ำตาล และมีขา (star) ที่สวยเป็นเงางาม

อัญมณีทั้ง 9 ชนิดดังกล่าว รวมแล้วหมายถึงมหามงคล ที่มนุษย์มักไขว่คว้ามาชื่นชมในคุณค่าของมัน ทั้งเสริมราศีแก่ตนเอง ตามความเชื่อ ผู้ใดมีไว้ครอบครอง จะได้รับความสุข สวัสดิมงคล จากแหวนนพเก้า หรือแก้วเก้าประการ ซึ่งยังคงความโดดเด่น สง่างาม ความอมตะในใจมนุษย์ แมัวันเวลาจะล่วงเลยไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *